oplossingsgericht coach

Hoe werden wij zelf oplossingsgericht coach?

“Met een methode alleen geraak je er niet.”

Toen ik (Els) mijn opleiding psychologie afrondde, had ik een stevige academische basis verworven, maar helaas weinig geleerd over het ‘hoe’. Hoe moet je mensen oplossingsgericht helpen? Hoe begrijp je mensen in wat ze willen? Hoe zet je hen op weg zodat zij blij zijn en ik er zelf ook blij van word? Vragen die ik voor mezelf probeerde te beantwoorden in mijn carrière in HR. Het is daar dat ik de smaak van het coachen écht te pakken kreeg. Dit was wat ik wou! Dit bracht écht iets bij voor mensen! 

Ik coachte vanuit de buik en vanuit gezond verstand. Dat ging een eindje mee, maar eigenlijk wist ik niet zo heel goed waar ik mee bezig was. Dus ging ik op zoek naar een opleiding. Want coachen leer je, net zoals het toepassen van sociale wetgeving trouwens, niét op school. Ik volgde 2 coachopleidingen: eentje was methodisch en leidde me binnen in de fantastische wereld van Solution Focus, het Oplossingsgericht Werken. Maar daar ontbrak iets. Ik kende de technieken wel, maar kon nog altijd geen goed gesprek leiden. Dus volgde ik een tweede, totaal andere opleiding. Die was sterk in het aanleren van procesbegeleiding (van aanmelding to afscheid, zeg maar), maar heel erg analytisch en probleemgericht.

En zo kwam ik bij mijn eigen formule terecht, een formule die ook mijn ‘partner in crime’ Rilla kon bezielen.

Rilla volgde uiteraard haar eigen weg. Opgeleid in communicatie en HR startte ook haar pad in HR. Ze volgde haar coachopleidingen bij o.a. Jef Clement. Onze paden kruisten toen ze het bedrijf waar ze HR-verantwoordelijke was moest sluiten: iedereen aan een nieuwe job helpen, het gebouw te koop zetten en tenslotte zichzelf ontslaan. Ook zij zat op haar honger: er moest meer mogelijk zijn voor mensen. Ze verdiepte zich in stress en burnout en schoolde zich bij in Oplossingsgericht Coachen. Ze was helemaal ‘verkocht’. Rilla kwam op het pad van Make me Fly! (of was het omgekeerd) en wist: ‘hiermee wil ik verder gaan’.


“We ontwikkelden een coachopleiding zoals wij die zelf hadden willen volgen.”


Tijdens onze interacties met klanten, leidinggevenden en coaches, ontdekken we telkens opnieuw de kracht van de oplossingsgerichte benadering. In plaats van te focussen op problemen en obstakels, ligt de nadruk op het verkennen van gewenste toekomstige scenario’s en het identificeren van kleine, haalbare stappen om daar te komen. Deze aanpak is uiterst effectief en zorgde voor positieve veranderingen bij duizenden klanten.

En dat delen wij supergraag met de rest van de wereld! Volgens ons kunnen er nooit teveel coaches zijn. Coachen maakt immers deel uit van ontzettend veel rollen en zal dat in de toekomst nog meer doen. Nooit teveel coaches, maar dan wel goed getrainde, onderlegde coaches die weten waar ze mee bezig zijn. Dat is onze missie!

We ontwikkelden deze coachopleiding vanuit onze gezamenlijke kennis, expertise en ervaring. We delen wat we weten, zelf leerden en al jarenlang toepassen om mensen écht verder te helpen. De Opleiding tot Oplossingsgericht Coach is de coachopleiding die wij zelf hadden willen volgen!
Reacties