blogpost ik voel me ontslagen op het werk

help, ik voel me ontslagen op het werk

“Ik heb het gevoel dat ik al ontslagen ben. Ze hebben het me alleen nog niet gezegd”.

Zo zat Marie tegenover me. Verslagen. Ontmoedigd. Verdrietig. Ze werd door haar manager en HR aan haar lot overgelaten. Haar vele pogingen om er gesprekken aan te gaan werden in de wind geslagen.

Door de tigste reorganisatie was ze op een stoel beland die nergens nog bij hoorde. Haar nieuwe manager gaf aan niets van haar vakgebied te kennen en bovendien geen tijd te hebben voor een rapporteringslijn in België. Haar vorige manager ging met pensioen. Collega’s werden verspreid over verschillende diensten. HR wilde wel, maar zag geen oplossing.

Marie kwijnde stilletjes weg. Geen impact meer, geen voldoening meer, verveling. Ze voelde vooral verdriet. Na 2 decennia trouwe dienst bleek ze plots onzichtbaar te zijn geworden. Uit trouw aan het bedrijf en haar verleden daar, bleef ze wachten en proberen. Nu al een jaar. Maar het is op.

We bekijken samen het ABC* van de motivatie. De conclusie voor Marie was pijnlijk duidelijk.

 

A voor autonomie 

Je hebt de behoefte om de dingen te doen uit vrije wil, vanuit je eigen bewuste keuze, om iets te starten of stoppen wanneer jij wil. Autonomie krijgen betekent niet dat iedereen alles voor zichzelf kan beslissen of dat er onbeperkte vrijheid is. Een goede structuur en leiding blijft immers nodig. Je mag jezelf zijn op de werkvloer en je krijgt de ruimte om vrijwillig te handelen. Je kan je agenda zelf indelen, kiezen wanneer je thuiswerkt … maar steeds binnen een bepaald kader.

Voor Marie was er geen kader, geen opdracht, geen structuur. Ze kon niets meer oppakken en voelde zich nutteloos.

B voor verBondenheid 

Je hebt de behoefte om je geconnecteerd te voelen met anderen, hechte relaties aan te gaan, om deel te zijn van een groep, wederzijds respect en vertrouwen op te bouwen, om te zorgen voor elkaar en om zelf graag gezien te worden. Verbondenheid gaat over je relaties met collega’s, klanten, partners … Is er een nauwe band? Maak je deel uit van een hechte groep op het werk? 

Voor Marie was (na jaren het bedrijf als familie te beschouwen) de verbondenheid volledig weg: weg collega’s, weg manager, geen contact met de nieuwe manager. Gewoon achtergelaten in niemandsland.

C voor competentie 

Je voelt de behoefte om je bekwaam te voelen, taken tot een goed einde te brengen en moeilijke situaties naar je hand te zetten. Competentie maakt dat je op het werk je talenten kan benutten, je je verder kan ontwikkelen en je doelen bereikt. 

Marie verliest alle geloof in zichzelf. Ze kan niet meer werken aan de dingen waar ze goed in is. Langzaamaan verliest ze haar vertrouwen in zichzelf.


Na onze sessies, waarbij we in kaart brengen wat ze wél nodig heeft, wat ze wél kan en waar ze wél in uitblinkt, zie ik haar ogen stralen. “Dit had ik veel eerder moeten doen”, zei ze.
En gelijk had ze.

Niet lekker in je loopbaan? Kom in beweging!

https://makemefly.be/loopbaanbegeleiding/

 

*Het ABC van motivatie is gebaseerd op de Self Determination Theory van motivatie-onderzoekers Deci & Ryan.

Reacties