Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Make me Fly!

 

 1. Al onze tarieven zijn exclusief BTW.
 2. Facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij dit expliciet vooraf tijdens
  de offerte werd overeengekomen. Op laattijdig betaalde facturen wordt een achterstalligheid van 1% gerekend voor
  elke maand vertraging alsook een administratieve kost van 25 euro.
 3. Individuele trajecten worden volledig gefactureerd bij aanvang van het traject. Opleidingen worden gefactureerd na
  afloop van de opleiding.
 4. Huur van lokalen is niet inbegrepen in de prijs en valt voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Voor opleidingssessies en door de opdrachtgever zijn volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing
  1. 4 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 0% van het budget
  2. 4 tot 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 50% van het budget
  3. Minder dan 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 100% van het budget
 6. Individuele sessies worden in onderling akkoord vastgelegd. Sessies kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Behoudens overmacht worden sessies die op minder dan 48 uur worden afgemeld, beschouwd als ‘gebruikt’, ook als dit om intakes gaat. Coaching is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 7. Sessies worden door de coach zo efficiënt mogelijk ingelegd. Indien gewenst zijn ook sessies op afstand mogelijk.
 8. Het basisbedrag voor individuele coaching wordt gefactureerd bij het ondertekenen van de overeenkomst. Bijkomende sessies worden gefactureerd na afloop van de sessie.
 9. Opleidingen binnen bedrijven worden, behoudens anders overeengekomen, gefactureerd na afloop van de sessies.
 10. Op alle door Make me Fly! aangereikte en gebruikte materialen rust auteursrecht. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal en het cursusformat is enkel mogelijk mits voorafgaande expliciete toestemming.
 11. Online trainingen worden, eens gestart, niet terugbetaald.
 12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

General Terms and Conditions

The following conditions are applicable to online trainings:

All subscription fees are due before the start of the course.
Fees are not refundable after the start of the course.
All materials, presentations, models, work sheets, videos and audio materials handed out during the course is Elsewhere Consulting – Make me Fly! intellectual property and may not be copied, used for commercial purposes or sold to third parties.
By subscribing to one of our programs, you will be added to the mailing list. You can unsubscribe anytime.
Your data are safe with us. We will never share them with or sell them to third parties.
Complaints are to be filed within ten days in written form and addressed to Els Deboutte, attaching a copy of the invoice.
All overdue invoices will have an interest of 10% per month until full payment (VAT included).
An administrative cost of 25 euro will be charged for the creation of an interest invoice.
In case of dispute, only the courts of Leuven are competent.

The following conditions are applicable to the Office Politics for Women course:

Your subscription fees are due in full before the start of the course.
Fees are not refundable after starting the course.
Your participation can be cancelled up to three weeks before the program’s start. Another participant can take your place up to one week before the start. Thereafter, the full participation fee is due.
All materials, presentations, models, work sheets, videos and audio materials handed out during the course are Elsewhere Consulting – Make me Fly! and Ellen Söentken’s intellectual property and may not be copied, used for commercial purposes or sold to third parties.
By subscribing to one of our programmes, you will be added to the mailing list of Make me Fly! You can unsubscribe any time.
Your data are safe with us. We wil never share them with nor sell them to other parties.
Complaints are to be filed within ten days in written form and addressed to Els Deboutte, attaching a copy of the invoice.
All overdue invoices will have an interest of 10% per month until full payment (VAT included).
An administrative cost of 25 euro will be charged for the creation of an interest invoice.
In case of dispute, only the courts of Leuven are competent.

The following conditions are applicable to in-company courses and lectures:

Invoices are payable within 30 days, counting from the invoice date.
In case of cancellation by the customer, the following cancellation policy applies:
Up to 4 weeks before the agreed training day: 0% of the budget
4 to 2 weeks before the agreed training day: 50% of the budget
Less than 2 weeks before the agreed training day: 100% of the budget
All materials, presentations, models, work sheets, videos en audio materials handed out during the course are Elsewhere Consulting – Make me Fly! intellectual property and are not to be copieed, used for commercial purposes or sold to third parties.
Complaints are to be filed within ten days in written form and addressed to Els Deboutte, attaching a copy of the invoice.
All overdue invoices will have an interest of 10% per month until full payment (VAT included).
An administrative cost of 25 euros will be charged for the creation of an interest invoice..
In case of dispute, only the courts of Leuven are competent.

Algemene voorwaarden In 7 je carrière heruitvinden!

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 1. De inschrijvingsvergoeding is te betalen vóór aanvang van de sessies.
 2. Eens je gestart bent in het programma is de betaalde inschrijvingsvergoeding niet meer terugbetaalbaar. Indien u een sessie heeft gemist, heb je toegang tot de replay.
 3. Alle materialen, presentaties, modellen, werkbladen, video- en audio materiaal dat wordt gebruikt tijdens de cursus zijn intellectuele eigendom van Elsewhere Consulting – MakeMe Fly! en kan niet worden gebruikt voor enig ander doel dan voor jouw opleiding. Kopiëren is niet toegestaan.
 4. De opleidingsvorm of aanverwante materialen kunnen onder geen beding worden gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht aan derden.
 5. Door uw inschrijving in het programma zullen je gegevens opgenomen worden in de mailinglijst van Make me Fly!.  U kan zich ieder moment uitschrijven.
 6. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij zullen nooit uw gegevens doorgeven of verkopen aan anderen.

Terms and conditions ‘7 weeks to reinvent your career’

Following terms and conditions apply:

 1. Enrollment fees are due payable in full before the start of the course.
 2. Once you start in the program fees are not refundable. If you miss a session, you have access to the replay.
 3. All materials, presentations, models, worksheets, video and audio material used during the course are intellectual property of Elsewhere Consulting – Make me Fly! and can’t be used for any other purpose than to educate yourself. No copying allowed.
 4. Under no circumstances the training format or related materials can be used for commercial purposes or sold to third parties.
 5. By enrolling into the program you will also be included in the mailing list of Make me Fly!. You can unsubscribe at any given moment.
 6. Your data are safe with us. We will never trade, sell or pass them on to anyone else.

Pin It on Pinterest