Algemene voorwaarden

Voor online training gelden volgende voorwaarden:

 1. Je inschrijvingsgeld betaal je volledig voorafgaand aan de start van de cursus
 2. Eens je aan de cursus begon, is het bedrag niet meer terug te vorderen.
 3. Alle materialen, presentaties, modellen, werkbladen, video’s en audio materiaal dat aangereikt wordt tijdens de cursus is intellectueel eigendom van Elsewhere Consulting – Make me Fly! en mag niet gekopieerd worden, gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht aan derde partijen.
 4. Door je in te schrijven in één van onze programma’s word je opgenomen op de mailinglijst van Make me Fly!. Je kan je op elk moment uitschrijven.
 5. Je gegevens zijn veilig bij ons. We zullen ze nooit doorgeven of verkopen aan derde partijen.
 6. Klachten dienen schriftelijk binnen een termijn van 10 dagen te worden geadresseerd aan Els Deboutte, vergezeld van een kopie van de factuur.
 7. Op alle niet-betaalde facturen is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het gefactureerde bedrag (inclusief BTW) van 10% per maand tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten.
 8. Voor de opmaak van een verwijlintrestfactuur wordt een administratiekost aangerekend van 25€.
 9. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Voor de opleiding Kantoorpolitiek voor Vrouwen met De 7 Ondeugden™ gelden volgende voorwaarden:

 1. Je inschrijvingsgeld betaal je volledig voorafgaand aan de start van de cursus.
 2. Eens je aan de cursus begon, is het bedrag niet meer terug te vorderen.
 3. Je kan je deelname annuleren tot 3 weken voor de start van het programma. Je kan jezelf laten vervangen door een andere deelnemer tot 1 week voor de start. Daarna ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 4. Alle materialen, presentaties, modellen, werkbladen, video’s en audio materiaal dat aangereikt wordt tijdens de cursus is intellectueel eigendom van Elsewhere Consulting – Make me Fly! en Ellen Söentken en mag niet gekopieerd worden, gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht aan derde partijen.
 5. Door je in te schrijven in één van onze programma’s word je opgenomen op de mailinglijst van Make me Fly!. Je kan je op elk moment uitschrijven.
 6. Je gegevens zijn veilig bij ons. We zullen ze nooit doorgeven of verkopen aan derde partijen.
 7. Klachten dienen schriftelijk binnen een termijn van 10 dagen te worden geadresseerd aan Els Deboutte, vergezeld van een kopie van de factuur.
 8. Op alle niet-betaalde facturen is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het gefactureerde bedrag (inclusief BTW) van 10% per maand tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten.
 9. Voor de opmaak van een verwijlintrestfactuur wordt een administratiekost aangerekend van 25€.
 10. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Voor in-company opleidingen en spreekbeurten gelden volgende voorwaarden:

 1. Facturen hebben een betaaltermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
 2. Bij annulering door de opdrachtgever zijn volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
  1. 4 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 0% van het budget
  2. 4 tot 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 50% van het budget
  3. Minder dan 2 weken voor de oveeengekomen opleidingsdag: 100% van het budget
 3. Alle materialen, presentaties, modellen, werkbladen, video’s en audio materiaal dat aangereikt wordt tijdens de cursus is intellectueel eigendom van Elsewhere Consulting – Make me Fly! en mag niet gekopieerd worden, gebruikt voor commerciële doeleinden of verkocht aan derde partijen.
 4. Klachten dienen schriftelijk binnen een termijn van 10 dagen te worden geadresseerd aan Els Deboutte, vergezeld van een kopie van de factuur.
 5. Op alle niet-betaalde facturen is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het gefactureerde bedrag (inclusief BTW) van 10% per maand tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten.
 6. Voor de opmaak van een verwijlintrestfactuur wordt een administratiekost aangerekend van 25€.
 7. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Pin It on Pinterest