Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Make me Fly!

 

 1. Al onze tarieven zijn exclusief BTW.
 2. Facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij dit expliciet vooraf tijdens
  de offerte werd overeengekomen. Op laattijdig betaalde facturen wordt een achterstalligheid van 1% gerekend voor
  elke maand vertraging alsook een administratieve kost van 25 euro.
 3. Individuele trajecten worden volledig gefactureerd bij aanvang van het traject. Opleidingen worden gefactureerd na
  afloop van de opleiding.
 4. Huur van lokalen is niet inbegrepen in de prijs en valt voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Voor opleidingssessies en door de opdrachtgever zijn volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing
  1. 4 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 0% van het budget
  2. 4 tot 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 50% van het budget
  3. Minder dan 2 weken voor de overeengekomen opleidingsdag: 100% van het budget
 6. Individuele sessies worden in onderling akkoord vastgelegd. Sessies kunnen tot 48 uur voor de afspraak verzet worden. Behoudens overmacht worden sessies die op minder dan 48 uur worden afgemeld, beschouwd als ‘gebruikt’, ook als dit om intakes gaat. Coaching is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 7. Sessies worden door de coach zo efficiënt mogelijk ingelegd. Indien gewenst zijn ook sessies op afstand mogelijk.
 8. Het basisbedrag voor individuele coaching wordt gefactureerd bij het ondertekenen van de overeenkomst. Bijkomende sessies worden gefactureerd na afloop van de sessie.
 9. Opleidingen binnen bedrijven worden, behoudens anders overeengekomen, gefactureerd na afloop van de sessies.
 10. Op alle door Make me Fly! aangereikte en gebruikte materialen rust auteursrecht. Kopiëren, doorgeven of overnemen van het materiaal en het cursusformat is enkel mogelijk mits voorafgaande expliciete toestemming.
 11. Online trainingen worden, eens gestart, niet terugbetaald.
 12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Pin It on Pinterest