Hora Paraguaya

Hora Paraguaya

My stress and I were friends for the longest time: I went to sleep with it and I stood up with it. Heartbeat constantly elevated by those few extra beats, “relaxation” not in my personal dictionary – that’s how I lived. When people remarked: “Laure, you just...
Hora Paraguaya

Hora Paraguaya

Stress is gedurende lange tijd mijn beste vriend geweest: ik ging ermee slapen, en stond ermee op. Mijn hartslag sloeg altijd een paar slagen te snel, en “ontspannen” was een woord dat niet in mijn woordenboek stond. Wanneer mensen opmerkten: “Laure, je moet...
Even optimists are allowed to be fed up (sometimes)

Even optimists are allowed to be fed up (sometimes)

Those who follow me on social media, could enjoy a big portion of entertainment on Monday. That’s what I decided to call it. Because Monday brought me a whole load of challenges. Murphy comes in 3’s, one of my friends wrote me. And she was right. My head knows that...
Even optimists are allowed to be fed up (sometimes)

Ook optimisten mogen (even) balen

Wie me op sociale media volgt, kon maandag van een flinke portie ‘entertainment’ genieten. Zo besloot ik het te benoemen. Want maandag bracht mij massa’s ‘uitdagingen’. Murphy komt met 3, schreef een van mijn vriendinnen. Dat bleek te...

Pin It on Pinterest