Kan je als werkgever je medewerkers gelukkig houden ondanks de werkdruk die zorgberoepen met zich meebrengen?

Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven engageert er zich in elk geval actief toe.
Het ziekenhuis behaalde recent het NIAZ-kwaliteitslabel, een prestatie die veel extra inspanningen vroeg van medewerkers. “Het label is een erkenning voor onze inzet en een bevestiging voor patiënten, huisartsen en andere verwijzers dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis. We werken verder op de ingeslagen weg en hopen zo verder te groeien”, vertelt  Katrien Van Gerven, algemeen directeur.

“Maar goede patiëntenzorg is enkel haalbaar dankzij de inzet van gemotiveerde en goed ondersteunde medewerkers”, zegt Sabine Verslegers, HR Directeur. “Naast de kwaliteit voor de patiënt vinden we het even belangrijk dat al onze personeelsleden zich goed voelen in hun vel, hun werk graag doen en hier graag werken”. Om dit te peilen organiseerden we recent een medewerkersbevraging. Hieruit blijkt dat 94% van de bevraagden zijn of haar werk graag doet en dat 81% over het algemeen tevreden is over het ziekenhuis als werkgever.

Een ziekenhuis staat of valt met de kundigheid en de ‘goesting’ van de mensen die er werken. Om deze doelstelling kracht bij te zetten ging ons ziekenhuis in zee met “Make me Fly!”, een organisatie gespecialiseerd in fijner (samen)werken en in welzijn en welbevinden op het werk. Samen zetten we onze schouders onder het werkgeluk en welzijn van onze medewerkers. Het voorbije jaar hebben we actief ingezet op 3 pijlers: het duurzaam engageren van medewerkers, hun mentale veerkracht ondersteunen en hun fysieke gezondheid promoten. We werkten o.m. aan werk- en levensgeluk voor 50+ers. De leidinggevenden werden getraind in het geven, ontvangen en stimuleren van constructieve feedback. Voor de verdere evaluatie en ontwikkeling van hun fysieke conditie konden medewerkers naar de  Sportpraktijk Heverlee voor professionele ondersteuning.

Het ziekenhuis wordt nu voor deze inspanningen en haar engagement beloond met het Bedrijf met GOESTING!™-label, dat gedurende 1 jaar gevoerd kan worden.
Met deze erkenning verbindt  het ziekenhuis zich er toe een werkplek te zijn waar mensen graag komen en blijven werken.

Het officiële kenmerk van Bedrijf met Goesting! is een kleurrijke cupcake. Vandaag werd ook de dag van de medewerker gevierd in het ziekenhuis met een foodtruck festival. Alle medewerkers werden daarbij getrakteerd op een lekker en toepasselijk dessert, een smakelijke cupcake!

Verdere informatie

–        Via deze link kan u foto’s downloaden van de uitreiking van het label
–        Directeur mevr. Katrien Van Gerven, via de communicatiedienst op 016 20 92 16 of 016 20 92 08.
–        www.bedrijfmetgoesting.be  of www.makemefly.be  
–        www.hhleuven.be

Pin It on Pinterest