Dit blogartikel werd geschreven door Kim Timperman, tevreden klant van loopbaanbegeleiding bij coach Rilla Lysens. Hij ontdekte tijdens de begeleiding dat het tijd was om de knop om te draaien en aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

“En ik ga niet toegeven! Ik ga zelf geen ontslag nemen. Dat gun ik ze niet! Dan winnen zij!” In mijn tijd als vakbondsmedewerker waren het woorden die vaak terugkeerden als ik met werknemers sprak die een conflict hadden met hun werkgever. Het lijkt wel alsof een job dan verandert in een staarwedstrijd waarbij de eerste die knippert verliest. Zelf ontslag nemen wordt dan een teken van zwakte. Maar zelf ontslag nemen hoeft helemaal geen verlies voor jou te betekenen en het getuigt net van veel durf en moed om die stap te zetten. Al zal je daarvoor wel eerst een knop moeten omzetten in je hoofd.

zelf ontslag nemen is (niet) hetzelfde als verliezen - blog van Kim Timperman

Ben je op het punt gekomen dat je ontslag moet nemen omdat je geen energie meer uit je job haalt en je jezelf dreigt te verliezen? Krijg je daarbij het gevoel te falen? Maak jezelf daarover dan vooral geen verwijten. Soms gebeurt het gewoon dat de samenwerking tussen werkgever en werknemer zijn beste tijd heeft gehad, ook als er geen conflict is. Het is geen schande om te erkennen dat het op is en jij en je werkgever beter gescheiden wegen kunnen gaan.

Wat je in dat aanvaardingsproces niet helpt is dat we werk met z’n allen nog te vaak als een uithoudingswedstrijd zien. We tekenen een contract voor onbepaalde duur en gaan er dan vanuit dat dat betekent dat we het zo lang mogelijk moeten volhouden, liefst tot aan ons pensioen. Als we die eindmeet niet halen, voelt ontslag nemen als opgeven.

Maar onbepaalde duur betekent niet “tot aan je pensioen”. Het betekent simpelweg dat het einde van je contract niet wordt vastgelegd bij het begin ervan. In zekere zin zou je dus kunnen stellen dat er geen eindmeet is. En als er geen eindmeet is, kan je dan nog opgeven? Als werk geen wedstrijd is, dan staat ontslag nemen niet gelijk aan opgeven. Ontslag nemen betekent dan gewoon dat je een interessantere route wil volgen.

Als het onwennig of zelfs tegennatuurlijk aanvoelt om zo tegen werk en ontslag aan te kijken, ligt dat niet aan jou. Het ligt aan onze menselijke natuur, meer bepaald aan iets wat “verliesaversie” heet. Dat is psychologentaal voor “mensen kunnen niet goed tegen hun verlies”. Verliezen is iets wat we absoluut willen vermijden. En hoe meer tijd we ergens hebben in gestoken, hoe feller we ons tegen het verlies ervan verzetten. Gek genoeg geldt dat ook als we iets dreigen te verliezen waar we geen plezier meer aan beleven. Zodra we ergens afstand van moeten doen, stijgt de waarde ervan. Het vooruitzicht op beterschap kan daar niet tegenop. Onze afkeer voor verlies in het hier en nu wint het doorgaans van onze hoop op winst in de toekomst. Meer concreet wil dat zeggen het verlies van onze huidige job meestal zwaarder doorweegt dan de mogelijkheid een nieuwe en betere job te vinden.

In je hoofd de klik maken en mentaal afscheid nemen van je job kan daarom verdraaid moeilijk zijn. En het wordt alleen maar moeilijker naarmate je langer in dienst bent. Om toch die klik te kunnen maken zal je je hersens in de luren moeten zien te leggen. Probeer daarom deze gedachtekronkel: sta stil bij wat je verliest als je bij je huidige werkgever blijft. Denk even aan al die uitdagingen die je op je bord hebt gekregen en met behulp van je ervaring en expertise het hoofd hebt kunnen bieden. Denk aan de energie en de voldoening die je daaruit hebt gehaald, de welgemeende merci die je daarvoor hebt gekregen van je baas. Als je je bewust wordt van alles wat je nu aan het verliezen bent, welk verlies wil je dan het liefste vermijden? Het verlies van je energie (en dus je mentale gezondheid) of het verlies van je job?

Beslissen om het ene hoofdstuk van je carrière af te sluiten en aan een nieuw te beginnen, is natuurlijk maar een eerste stap en het cliché wil dat die eerste stap de moeilijkste is. Misschien is het ook wel de meest beangstigende, want net op een moment waarop je energie en zelfvertrouwen op een laag peil staan, moet je geloven in jezelf en een stap in het ongewisse zetten. Maar als je het erop waagt, is de kans groot dat je energie en zelfvertrouwen zal groeien met elke stap die je zet.

Is het voor jou ook tijd om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen?

Loopbaanbegeleiding helpt je om de knop om te draaien en te kiezen voor wat jij echt belangrijk vindt. Je kan bij mij of mijn collega’s terecht in Vlaanderen, Brussel en online. Dankzij de VDAB loopbaancheque betaal je slechts 40 euro per 4u begeleiding, voor een 2e cheque betaal je 40 euro voor 3u begeleiding. Kennismaken is gratis!  Ontdek er alles over op deze pagina.

Rilla

Pin It on Pinterest

Share This